Головна » Статті » Патентування винаходів: навіщо це потрібно і як отримати патент.

Патентування винаходів: навіщо це потрібно і як отримати патент.

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ: НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО І ЯК ОТРИМАТИ ПАТЕНТ.

Кожен предмет, що оточує нас у повсякденному житті, був колись кимось винайдено. Але імена тих, хто подарував світові корисні і не дуже предмети, в більшості випадків залишаються для нас загадкою. Так відбувається тому, що можливість оформлення патенту на винахід з'явилося набагато пізніше, ніж ці предмети.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО ПАТЕНТУВАННЯ?

Патентування не тільки дає людині право на власний винахід, але і забороняє стороннім особам (фізичним і юридичним) використовувати його з метою матеріальної вигоди без дозволу автора. Наприклад, якщо хтось відкриє принципово новий метод вироблення палива, ця людина може оформити документ, що підтверджує його право на виробництво палива і застосуванням цього методу. При цьому право застосування запатентованого методу належить тільки його винахіднику.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПАТЕНТУВАННЯ?

Метою патентування є отримання патенту. Здійснити цю операцію можуть як фізичні, так і юридичні особи попередньо провівши патентний пошук. Краще зробити це через патентне бюро. Кілька осіб мають можливість оформити один патент. Всі правові відносини між заявниками оформлюються за допомогою письмового договору, а їх рішення відбувається в цивільно-правовому режимі. Кожен з декількох патентовласників може використовувати запатентований винахід за своїм рішенням. Але користування винятковим правом на нього може відбуватися тільки спільно.

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ПАТЕНТ?

Звичайно, в першу чергу це його творець. У другу - його роботодавець. Наступним право на отримання патенту отримує правонаступник автора (чи знову його роботодавець).

ЩО ПОВИННО МІСТИТИСЯ В ЗАЯВЦІ?

Заявка на патентування винаходу повинна подаватися в Укрпатент. Разом із заявкою подається заява про видачу патенту, в якому повинні бути вказані всі необхідні дані про винахідника і про особу, на чиє ім'я запитується документ. Навіть в тому випадку, якщо обидва ці особи - це один і той же чоловік.

Описати свій винахід потрібно повністю і як можна більш детально. Якщо це можливо, слід скласти і записати формулу, яка буде показувати всі ключові якості та функції, що патентується інновації.

Крім цього до заявки можна прикласти зображення і креслення, які також допоможуть дуже точно передати суть винаходу, що належить заявнику.

Реферат з докладним описом самої інновації та можливої ​​користі від її використання - обов'язковий пункт у списку додатків до заявки. Важливо підкреслити очікувану користь для суспільства і максимально докладно описати принцип дії і правила використання винаходу.

Щоб патентування стало можливим, потрібно сплатити державне мито. При виконанні деяких умов заявнику може бути надано право на скорочення суми мита, відстрочення її виплати або навіть на звільнення від неї. Щоб підтвердити право на пільги, до заявки слід додати документ, який їх вирішує.

Немає сумнівів в тому, що будь-яка інновація потребує захисту. Причому звертатися до відповідних органів потрібно відразу після винаходу. Це пов'язано з тим, що за час роздумів патент на схоже винахід може оформити хтось інший. Інформація може просочитися в руки до нечесних людей, які так само зможуть оформити патент на себе. Подаючи заявку вчасно, винахідник зможе закріпити за собою виключне право, що дозволяє отримувати вигоду. До того ж наявність патенту допоможе позбутися від деяких конкурентів. Патентувати можна не тільки технічні винаходи, але і елементи матеріальної власності.